Pravidla soutěže Marp

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „SOUTĚŽ MARP“

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „SOUTĚŽ MARP“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Zadavatelem soutěže je:

Pučálka s.r.o.

se sídlem Praha 9 - Letňany, Malkovského 584, PSČ 19900

IČO: 27567303

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116686

(dále společně jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

 

Organizátorem soutěže je:

Pučálka s.r.o.

se sídlem Praha 9 - Letňany, Malkovského 584, PSČ 19900

IČO: 27567303

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116686

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

 

Soutěž technicky zabezpečuje:

Simplia, s.r.o.

se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 49707418

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145141

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

 

 1. Doba a místo konání soutěže
  1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 10. 2022 00:00:00 hod. do 31. 12. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

 

Soutěž je v době svého konání pro účely určení výherců vedlejší výhry rozdělena na 13 samostatně vyhodnocovaných soutěžních týdnů. Soutěžním týdnem se pro účely této soutěže rozumí každý jednotlivý týden od 3. 10. 2022 do 31. 12. 2022 vždy od 00:00:00 hod do 23:59:59 hod (dále jen „soutěžní týden“).

 

Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že nákup soutěžních výrobků, se kterými se lze účastnit soutěže (viz dále), je možné provést pouze po začátku konání soutěže, nejdříve v den konání soutěže do konce doby konání soutěže, konkrétně od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „doba pro provedení soutěžního nákupu“).

 

 1. Účast v soutěži
  1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která v době pro provedení soutěžního nákupu v místě konání soutěže provede soutěžní nákup a alespoň jedenkrát se v době konání soutěže platně registruje do soutěže tak, jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

 

 1. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dále také osoby, které prodávají soutěžní výrobky organizátora.

 

 1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 

 • Soutěžní výrobky

Soutěžními výrobky jsou granulovaná krmiva pro psy nebo kočky značky Marp:

 

 1. Marp Holistic Lamb - jehněčí bez obilovin 2kg (kód balení: MAR051, EAN: 8595612500274)
 2. Marp Holistic Lamb - jehněčí bez obilovin 4kg (kód balení: MAR040, EAN: 8595612501172)
 3. Marp Holistic Lamb - jehněčí bez obilovin 12kg (kód balení: MAR052, EAN: 8595612500243)
 4. Marp Holistic Lamb - jehněčí bez obilovin 18kg (kód balení: MAR053, EAN: 8595612500281)
 5. Marp Holistic Chicken - kuřecí bez obilovin 2kg (kód balení: MAR054, EAN: 8595612500359)
 6. Marp Holistic Chicken - kuřecí bez obilovin 4kg (kód balení: MAR042, EAN: 8595612501196)
 7. Marp Holistic Chicken - kuřecí bez obilovin 12kg (kód balení: MAR055, EAN: 8595612500250)
 8. Marp Holistic Chicken - kuřecí bez obilovin 18kg (kód balení: MAR056, EAN: 8595612500403)
 9. Marp Holistic Salmon - lososové bez obilovin 2kg (kód balení: MAR059, EAN: 8595612500441)
 10. Marp Holistic Salmon – lososové bez obilovin 4kg (kód balení: MAR:041, EAN: 8595612501189)
 11. Marp Holistic Salmon – lososové bez obilovin 12kg (kód balení: MAR060, EAN: 8595612500458)
 12. Marp Holistic Salmon – lososové bez obilovin 18kg (kód balení: MAR061, EAN: 8595612500465)
 13. Marp Holistic Turkey S&L – krůtí senior&light bez obilovin 2kg (kód balení: MAR062, EAN: 8595612500472)
 14. Marp Holistic Turkey S&L – krůtí senior&light bez obilovin 12kg (kód balení: MAR063, EAN: 8595612500489)
 15. Marp Holistic Turkey S&L – krůtí senior&light bez obilovin 18kg (kód balení: MAR064, EAN: 8595612500496)
 16. Marp Holistic Red Mix – hovězí,krůtí,zvěřina bez obilovin 2kg (kód balení: MAR030, EAN: 8595612500724)
 17. Marp Holistic Red Mix – hovězí, krůtí,zvěřina bez obilovin 12kg (kód balení: MAR031, EAN: 8595612500717)
 18. Marp Holistic Red Mix – hovězí,krůtí,zvěřina bez obilovin 18kg (kód balení: MAR213, EAN: 8595612504388)
 19. Marp Holistic White Mix SB – pro malá plemena bez obilovin 2kg (kód balení: MAR126, EAN: 8595612501974)
 20. Marp Holistic White Mix SB - pro malá plemena bez obilovin 12kg (kód balení: MAR127, EAN: 8595612501981)
 21. Marp Holistic White Mix LB – pro velká plemena bez obilovin 2kg (kód balení: MAR129, EAN: 8595612501998)
 22. Marp Holistic White Mix LB – pro velká plemena bez obilovin 12kg (kód balení: MAR130, EAN: 8595612502001)
 23. Marp Holistic Chicken CAT - kuřecí bez obilovin pro kočky 2kg (kód balení: MAR112, EAN: 8595612500779)
 24. Marp Holistic Chicken CAT - kuřecí bez obilovin pro kočky 4kg (kód balení: MAR038, EAN: 8595612502766)
 25. Marp Holistic Chicken CAT - kuřecí bez obilovin pro kočky 12kg (kód balení: MAR113, EAN: 8595612500786)
 26. Marp Holistic Salmon CAT – lososové bez obilovin pro kočky 2kg (kód balení: MAR116, EAN: 8595612500960)
 27. Marp Holistic Salmon CAT – lososové bez obilovin pro kočky 4kg (kód balení: MAR039, EAN: 8595612502773)
 28. Marp Holistic Salmon CAT – lososové bez obilovin pro kočky 12kg (kód balení: MAR117, EAN: 8595612500977)
 29. Marp Holistic Turkey CAT – krůtí bez obilovin pro kočky 2g (kód balení: MAR187, EAN: 8595612504180)
 30. Marp Holistic Turkey CAT – krůtí bez obilovin pro kočky 12kg (kód balení: MAR188, EAN: 8595612504197)
 31. Marp Holistic Sterilised CAT – pro kastrované a starší kočky 2kg (kód balení: MAR240, EAN:8595612505316)
 32. Marp Holistic Indoor CAT – pro dospělé a starší kočky 2kg (kód balení: MAR241, EAN:8595612505323)
 33. Marp Variety Grass Field – jehněčí 2kg (kód balení: MAR140, EAN:8595612502919)
 34. Marp Variety Grass Field – jehněčí 12kg (kód balení: MAR141, EAN:8595612502926)
 35. Marp Variety Grass Field – jehněčí 18kg (kód balení: MAR142, EAN:8595612502933)
 36. Marp Variety Blue River – lososové 2kg (kód balení: MAR1450, EAN: 8595612503978)
 37. Marp Variety Blue River – lososové 12kg (kód balení: MAR168, EAN: 8595612503985)
 38. Marp Variety Blue River – lososové 18kg (kód balení: MAR147, EAN: 8595612503992)
 39. Marp Variety Countryside – kachní 2kg (kód balení: MAR231, EAN: 8595612505231)
 40. Marp Variety Countryside – kachní 12kg (kód balení: MAR232, EAN: 8595612505248)
 41. Marp Variety Countryside – kachní 18kg (kód balení: MAR233, EAN: 8595612505255)
 42. Marp Variety Slim and Fit – s bílou rybou 2kg (kód balení: MAR152, EAN: 8595612504012)
 43. Marp Variety Slim and Fit – s bílou rybou 12kg (kód balení: MAR153, EAN: 8595612504029)
 44. Marp Variety Slim and Fit – s bílou rybou 18kg (kód balení: MAR154, EAN: 8595612504036)
 45. Marp Natural Farmland – kachní 2kg (kód balení: MAR009, EAN: 8595612500144)
 46. Marp Natural Farmland – kachní 4kg (kód balení: MAR045, EAN: 8595612501226)
 47. Marp Natural Farmland – kachní 12kg (kód balení: MAR010, EAN: 8595612500014)
 48. Marp Natural Farmland – kachní 18kg (kód balení: MAR019, EAN: 8595612500298)
 49. Marp Natural Farmhouse LB – kuřecí 2kg (kód balení: MAR007, EAN: 8595612500151)
 50. Marp Natural Farmhouse LB – kuřecí 12kg (kód balení: MAR008, EAN: 8595612500021)
 51. Marp Natural Farmhouse LB – kuřecí 18kg (kód balení: MAR018, EAN: 8595612500304)
 52. Marp Natural Green Mountains – jehněčí 2kg (kód balení: MAR003, EAN: 8595612500168)
 53. Marp Natural Green Mountains – jehněčí 4kg (kód balení: MAR043, EAN: 8595612501202)
 54. Marp Natural Green Mountains – jehněčí 12kg (kód balení: MAR004, EAN: 8595612500038)
 55. Marp Natural Green Mountains – jehněčí 18kg (kód balení: MAR016, EAN: 8595612500311)
 56. Marp Natural Clear Water – lososové 2kg (kód balení: MAR001, EAN: 8595612500175)
 57. Marp Natural Clear Water – lososové 4kg (kód balení: MAR044, EAN: 8595612501219)
 58. Marp Natural Clear Water – lososové 12kg (kód balení: MAR002, EAN: 8595612500045)
 59. Marp Natural Clear Water – lososové 18kg (kód balení: MAR015, EAN: 8595612500328)
 60. Marp Natural Farmfresh – krůtí 2kg (kód balení: MAR005, EAN: 8595612500199)
 61. Marp Natural Farmfresh – krůtí 12kg (kód balení: MAR006, EAN: 8595612500069)
 62. Marp Natural Farmfresh – krůtí 18kg (kód balení: MAR017, EAN: 8595612500342)
 63. Marp Natural Senior and Light – s bílou rybou 2kg (kód balení: MAR011, EAN: 8595612500182)
 64. Marp Natural Senior and Light – s bílou rybou 12kg (kód balení: MAR012, EAN: 8595612500052)
 65. Marp Natural Senior and Light – s bílou rybou 18kg (kód balení: MAR020, EAN: 8595612500335)

prodávané jako volně prodejné výrobky v místě konání soutěže (dále jen společně i jednotlivě jako „soutěžní výrobek“).

 

 1. Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:

 1. V době pro provedení soutěžního nákupu zakoupí v místě konání soutěže alespoň 1 ks soutěžního výrobku (dále nákup 1 ks soutěžního výrobku jen „soutěžní nákup“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soutěžní nákup je možné provést i prostřednictvím e-shopu provozovaného provozovatelem se sídlem na území ČR. Soutěžící za soutěžní nákup obdrží účtenku s unikátním číslem* – daňový doklad, označení konkrétní provozovny, označení (tak, aby výrobky nemohly být zaměněny s jinými), počet a cenu zakoupených jednotlivých soutěžních výrobků a datum (fakultativně pak i čas) provedení soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“). Soutěžící je povinen si uschovat originály veškerých soutěžních účtenek s unikátním číslem – jejich předložení je (v případě požadavku zadavatele/organizátora) jednou z podmínek předání výhry v soutěži. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za soutěžní nákup se nepovažuje situace, kdy soutěžící předloží soutěžní účtenku obsahující soutěžní výrobek, avšak na níž u soutěžního výrobku nebude uvedena reálná kupní cena (např. situace, kdy soutěžící získá soutěžní výrobek jako dárek od obchodníka atp.) – soutěžní výrobek musí být (byť třeba i ve slevě) zakoupen.

 

*Pozn.: Číslem účtenky se rozumí jakýkoliv číselný kód uvedený na příjmovém daňovém dokladu, faktuře, účtence, uvedeny musí být všechny znaky vč. pomlček, písmen, lomítek. Číslo faktury a příjmového dokladu tak společně dále jen jako „soutěžní kód“.

 

 1. Následně, v době konání soutěže, navštíví soutěžící soutěžní web https://www.marppetfood.cz/soutez (dále jen „soutěžní web“), kde do zde umístěného registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje:

- své jméno a příjmení,

- tel. číslo (výhradně mobilní),

- e-mailovou adresu,

- celé číslo uvedené na daňovém dokladu, faktuře, účtence včetně písmen, lomítek a pomlček,

- obecnou specifikaci zvířete, pro které soutěžní výrobek zakoupil (výběr z nabízených možností),

- velikost zakoupeného balení

 

 

 1. Následně soutěžící potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže, že je starší 15 let a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VIII. těchto pravidel a soutěžní formulář pomocí tlačítka „Odeslat“ odešle technickému správci soutěže. Vyplněním registračního formuláře uděluje soutěžící též souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely marketingu a obchodního sdělení zadavatele. Po včasném doručení řádně vyplněného soutěžního formuláře technickému správci soutěže bude zájemci potvrzeno, že registrace proběhla v pořádku. Okamžikem odeslání soutěžního formuláře je soutěžící registrován do soutěže a stává se soutěžícím (dále jen „soutěžní registrace“). V případě, že soutěžní účtenka dokladuje nákup více než 1 soutěžního výrobku, může soutěžící učinit prostřednictvím jednoho registračního postupu pouze 1 soutěžní registraci (počet registrací odpovídá počtu uvedených zakoupených soutěžních výrobků uvedených na soutěžní účtence, jejíž soutěžní kód soutěžící uvádí do soutěžního formuláře).

Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem a jednou e-mailovou adresou. V případě zjištění opaku je zadavatel i organizátor (s přihlédnutím k okolnostem případu) oprávněn příslušného soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit, a to se všemi jeho soutěžními registracemi.

 1. Do soutěže se lze zapojit opakovaně – tzn. učinit více soutěžních registrací, vždy však s novým soutěžním nákupem (tzn. 1 novým zakoupeným soutěžním výrobkem) s tím, že konkrétní soutěžní účtenka může (v souladu s čl. IV. odst. 1 těchto pravidel) dokladovat i více soutěžních nákupů. Tedy, pokud např. konkrétní soutěžní účtenka prokazuje nákup 3 ks soutěžních výrobků (ve stejné gramáži), může soutěžící učinit na základě této soutěžní účtenky až 3 registrace do soutěže (prostřednictvím vyplnění 3 soutěžních formulářů – jak je popsáno výše). K opakované registraci (resp. při vyplňování soutěžního formuláře) téhož soutěžícího je nutné, s ohledem na předcházející ustanovení, použít vždy stejné e-mailové adresy a telefonního čísla jako při první registraci. S ohledem na níže popsaný způsob určení výherců (nevylosované registrace nejsou ze soutěže vyřazeny a zůstávají do dalších losování) se s každou soutěžní registrací zvyšují šance na výhru v soutěži.
 2. V případě, že jeden či více zájemců/soutěžících zašle do soutěže totožný soutěžní kód, vyzve organizátor soutěže uvedené soutěžící k doložení scanů/kopií, popř. originálů soutěžních účtenek (a to v jím stanovené lhůtě). V případě, že k totožnosti zadaných soutěžních kódů došlo z důvodu, že dvě různé soutěžní účtenky (viz čl. IV. odst. 1) mají stejný soutěžní kód (resp. jeho rozhodnou část) a zájemci/soutěžící se řádně prokáží platnou soutěžní účtenkou, budou do soutěže registrovány veškeré takto ověřené soutěžní kódy. Pokud se bude jednat o snahu registrovat tentýž soutěžní kód dvěma či více zájemci, budou do soutěže registrovány (v případě, že budou splněny veškeré další podmínky soutěže) soutěžní kódy pouze toho soutěžícího, který se prokáže originály předmětných soutěžních účtenek. Nedodají-li zájemci/soutěžící v jim určené lhůtě požadované doklady, resp. je dodají, však přesto jimi neprokáží splnění podmínek soutěže (např. pochybnosti o pravosti účtenek, nečitelnost atp.) nebudou jimi zaslané soutěžní kódy do soutěže registrovány.

 

 1. Určení výherců v soutěži
  1. Do soutěže je vložena 1 výhra hlavní a 13 výher vedlejších.
  2. O vedlejší výhry se hraje v soutěžních dnech vymezených v čl. I. odst. 1. těchto pravidel.
  3. Výherce vedlejší výhry bude pro každý soutěžní týden určen losováním provedeným zadavatelem soutěže. Losování proběhne vždy v první pracovní den následující po dni skončení příslušného soutěžního týdne s tím, že bude losováno ze všech platných soutěžních registrací, které byly od počátku soutěže až do konce příslušného soutěžního týdne doručeny do soutěže a nebyly již dříve vylosovány. Vylosován bude vždy 1 soutěžící (resp. jeho soutěžní registrace) jako potenciální výherce a 1 soutěžící (resp. jeho soutěžní registrace) jako náhradník pro případy, kdyby první vylosovaný soutěžící nesplnil veškeré podmínky soutěže a nestal se výhercem. O losování bude vyhotoven písemný protokol. Výhercem vedlejší výhry se tak stane ten soutěžící, který zcela a řádně splní veškeré podmínky stanovené pravidly soutěže (včetně těch následujících vylosování), jehož soutěžní registrace byla vylosována zadavatelem soutěže v rámci losování o vedlejší výhru.
  4. Výherce hlavní výhry bude určen losováním provedeným zadavatelem soutěže. Losování proběhne do 7 dnů ode dne skončení doby konání soutěže s tím, že bude losováno ze všech platných soutěžních registrací provedených v době konání soutěže (včetně registrací, které již byly vylosovány jako výherní pro vedlejší výhry, s jednou konkrétní registrací tak lze vyhrát jednu vedlejší a jednu hlavní výhru). Vylosováni budou 3 soutěžící (resp. jejich soutěžní registrace) jako potenciální výherci a 9 soutěžících (resp. jejich soutěžní registrace) jako náhradníci pro případy, kdyby první tři vylosovaní soutěžící (popř. některý z dalších náhradníků) nesplnili veškeré podmínky soutěže a nestali se výhercem. O losování bude vyhotoven písemný protokol. Výherci hlavní výhry se tak stanou ti soutěžící, kteří zcela a řádně splní veškeré podmínky stanovené pravidly soutěže (včetně těch následujících vylosování), jejichž soutěžní registrace byla vylosována zadavatelem soutěže v rámci losování o hlavní výhru.
  5. Jeden konkrétní soutěžící (tj. tatáž fyzická osoba) může za celou dobu konání soutěže získat max. 1 ks vedlejší výhry a 1 ks výhry hlavní.
  6. V případě, že bude do soutěže doručeno méně platných soutěžních registrací, než je výher vložených do soutěže, resp. z jiného pravidly stanoveného důvodu nebude možné veškeré výhry rozdělit, nerozdané výhry propadají zadavateli, který rozhodne o jejich dalším užití.

 

 

 1. Výhry
  1. V soutěži se hraje o následující výhry:

Vedlejší výhra: V závislosti na vybraném zvířeti při vyplnění formuláře

1x balíček pro kočky (obsahuje 1x batoh Marp, 1x konzerva Marp, 1x vanička Marp, 2x vzorek krmiva Marp)

1x balíček pro psy (obsahuje 1x batoh Marp, 1x konzerva Marp, 1x frisbee, 2x vzorek krmiva Marp)

(dále jen jako „vedlejší výhra“)

Hlavní výhra: 1x poukaz na nákup krmiva Marp v hodnotě 10 000,- Kč (v případě zakoupení balení 2kg a 4kg)

                        1x poukaz na nákup krmiva Marp v hodnotě 20 000,- Kč (v případě zakoupení balení 12kg)

                        1x poukaz na nákup krmiva Marp v hodnotě 30 000,- Kč (v případě zakoupení balení 18kg)

Každý poukaz obsahuje unikátní číselný kód. Uplatnění poukazu je možné pouze na stránkách www.krmiva-pucalka.cz

Částku uvedenou na poukazu je potřeba využít celou, nákup není možné rozdělit.

Poukaz lze uplatnit pouze na produkty značky Marp.

(dále jen „hlavní výhra“)

(hlavní výhra a vedlejší výhry společně jen jako „výhra“ nebo „výhry“)

 • Informování vylosovaných soutěžících a předání výher
  1. Soutěžící bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese (nebo prostřednictvím SMS na telefonním čísle), kterou vyplnil do soutěžního formuláře na soutěžním webu, a to do 7 pracovních dnů následujících po provedeném losování (dále také jako „výherní zpráva“). Součástí uvedené výherní zprávy bude i informace, že je soutěžící povinen vyplnit a prostřednictvím e-mailu (na sdělenou e-mailovou adresu) doručit zadavateli soutěže své údaje v rozsahu: jméno a příjmení; e-mailová adresa, se kterou se zúčastnil soutěže; dále také své mobilní telefonní číslo a doručovací adresu; a přiložit scan soutěžní účtenky obsahující soutěžní kód užitý pro soutěžní registraci, se kterou byl vylosován (dále jen „odpověď na výherní zprávu“). Odpověď na výherní zprávu dle předcházející věty je vylosovaný soutěžící povinen doručit zadavateli do 7 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem, resp. jím pověřenou osobou.

Zadavatel (popř. jím určená osoba) může kdykoliv, až do rozeslání výher v soutěži (zejm. však v případě pochybností o pravosti soutěžních účtenek či splnění jiných podmínek soutěže) požadovat po soutěžících předložení originálů veškerých soutěžních účtenek, se kterými se soutěže zúčastnili, a tito jsou povinni je pod sankcí vyloučení ze soutěže zadavateli (popř. jím určené osobě) doručit v jím určeném termínu na jim sdělenou adresu (bez ohledu na to, zda byli vylosováni, či nikoliv).

 

 1. V případě nedoručení odpovědi na výherní zprávu či originálů soutěžních účtenek v požadované lhůtě a/nebo pokud opověď na výherní zprávu nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje a přílohy a/nebo v případě, že tyto nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací a/nebo zde bude pochybnost o pravosti soutěžní účtenky (kterou se nepodaří rozptýlit)/ účtenka bude nečitelná/nebude celá/bude jinak poškozená nebo zde bude jiná pochybnost o splnění podmínek soutěže, nestává se vylosovaný soutěžící výhercem a na jeho místo nastupuje vylosovaný náhradník (viz čl. V. odst. 3. a 4. pravidel). Pokud ani tento náhradník nesplní veškeré podmínky soutěže (u hlavní výhry žádný z náhradníků), výhra propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

 1. Vedlejší výhry budou odeslány výhercům na doručovací adresu, kterou výherce soutěže uvedl v odpovědi na výherní zprávu. Vedlejší výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 4 týdnů od kontroly splnění veškerých podmínek soutěže (zejm. soutěžních účtenek) s kladným výsledkem. V případě, že bude nutné si od vylosovaného soutěžícího vyžádat originály soutěžních účtenek, doba pro odeslání výher se přiměřeně prodlužuje.

 

 1. Organizátor, technický správce ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu, výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během přepravy.

 

 

 • Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

 

 1. Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, soutěžní kód, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas soutěžní/ch registrace/í, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o věku, a v případě výhry i údaje ze soutěžní účtenky, doručovací adresa, adresa trvalého bydliště, údaj o výhře, údaj o předání výhry a související komunikace.

 

 1. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

 

 1. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání informací a provádění přímého marketingu k propagaci zadavatele. Tento účel zahrnuje zařazení osobních údajů soutěžícího do databáze pro přímý marketing, zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb zadavatele, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; provádění interního hodnocení soutěže a prováděného přímého marketingu a provádění profilování pro výběr relevantních obchodních sdělení.

 

 1. Právním titulem zpracování je souhlas soutěžícího.

 

 1. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu zadavatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. Doba zpracování pro účel zasílání informací a provádění přímého marketingu je doba 3 let od okamžiku registrace soutěžícího do soutěže, případně do odvolání souhlasu.

 

 1. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

 

 1. Subjekt údajů (soutěžící) může kdykoliv souhlas odvolat, podat námitky či uplatnit svá jiná práva uvedená níže zasláním e-mailu na adresu: soutez@marppetfood.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt údajů (soutěžící) obrátit na zadavatele na výše uvedeném e-mailu či na adrese jeho sídla. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může subjekt údajů (soutěžící) podat stížnost.

 

 1. Soutěžící svojí účastí dává svolení k tomu, aby zadavatel soutěže užil v souladu s ust. § 77 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce uděluje soutěžící na dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže.

 

 1. Subjekt údajů (soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost svých osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu, včetně profilování a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele, je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na soutěžním webu.

 

 1. Výhry, které budou zadavateli či organizátorovi vráceny jako nedoručené či které nebude možné bez zavinění shora uvedených subjektů přidělit či doručit, propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

 1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

 

 1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže požadovat jinou výhru, než mu přiznávají tato pravidla. Výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher.

 

 1. Organizátor, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

 

 1. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout v případě, že zadavatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům této soutěže ze strany takového soutěžícího nebo některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému soutěžícímu k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

 

 1. Organizátor, zadavatel ani technický správce soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

 

 1. Zadavatel, resp. organizátor se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel soutěže.

 

 1. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost a prokázat splnění podmínek výlučně na daném soutěžícím.

 2. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

 

 1. Znění úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněno na soutěžním webu.

 

 1. Dotazy související s účastí v soutěži, pravidly, odesílání výher atd. je možné položit na e-mailu: soutez@marppetfood.cz